Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Ewidencje ogólnodostępne dokument HTML 2024-04-19 15:05:32 MODYFIKACJA
Rejestry i ewidencje ogólnodostępne element menu 2024-04-19 15:05:31 MODYFIKACJA
LXXIV sesja Rady Miasta dokument HTML 2024-04-19 10:12:02 MODYFIKACJA
LXXIV sesja Rady Miasta Józefowa - 19 kwietnia 2024 r. element menu 2024-04-19 10:12:01 MODYFIKACJA
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/2024 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie element menu 2024-04-18 09:00:47 USUNIĘCIE
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie element menu 2024-04-18 09:00:34 UTWORZENIE
Rok 2024 element menu 2024-04-18 08:52:19 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2024-04-17 13:30:17 UTWORZENIE
ZP.6733.8.2024.IG. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Wiązowskiej, na terenie częsci działki nr 61 obręb 91 i 1/1 obręb 94. element menu 2024-04-16 13:42:20 UTWORZENIE
I sesja Rady Miasta 07.05.2024 r. dokument HTML 2024-04-16 13:19:08 UTWORZENIE
I sesja Rady Miasta 07.05.2024 r. element menu 2024-04-16 13:19:07 MODYFIKACJA
I sesja Rady Miasta 07.05.2024 r. element menu 2024-04-16 13:15:56 UTWORZENIE
Uchwały Rady Miasta IX kadencji element menu 2024-04-16 13:15:22 UTWORZENIE
ZP.6733.10.2024.AM. Lokalizacja odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Granicznej, na terenie części działki nr 13/1 obręb 10. element menu 2024-04-15 16:47:43 UTWORZENIE
ZP.6730.6.2024.IG. Warunki zabudowy dla czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, działka nr 41/3 obręb 92 położona przy ul. Wiązowskiej. element menu 2024-04-15 15:35:24 UTWORZENIE