POŚ.7624-21/09 - budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Polna z ul. Kopernika w Józefowie