IV sesja Rady Miasta Józefowa - 14.12.2018 r.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
18/VIII/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- wyjaśnienia

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13204

19/VIII/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13205

20/VIII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025. aktualna nie
21/VIII/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13206

22/VIII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13207

23/VIII/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13208

24/VIII/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych oraz w formie świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28.12.2018 r. pod poz. 13209

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego oraz nagranie z sesji są dostępne pod tym linkiem.

Protokół z IV sesji Rady Miasta Józefowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2018-12-07 09:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2019-01-25 10:57:37)