Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Zryczałtowane koszty udostępniania informacji publicznej:
1) kserokopia czarno-biała lub wydruk w formie A4 (1 strona) .............................
0,20 zł
2)
kserokopia czarno-biała lub wydruk w formacie A3 (1 strona) ..........................
0,40 zł
3)
na dyskietce (1 sztuka) ...........................................................................
1,05 zł
4)
na płycie CD/R (1 sztuka) ........................................................................
1,25 zł
 

Nie pobiera się opłaty odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, jeżeli koszty te są niższe jednorazowo niż 1,00 zł.

 
Opłata wnoszona jest w chwili złożenia wniosku w znakach skarbowych lub gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo (przelew) na rachunek Urzędu Miasta:
26 8023 0009 2001 0000 0127 0001
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Józefowa
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.
  2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa Nr 109/2006 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.
Wytworzył:
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2010-01-15 09:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Karolina
(2010-12-02 10:32:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki