☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLVII sesja Rady Miasta

Porządek obrad XLVII sesji oraz wyniki głosowań nad uchwałami.

Protokół z obrad XLVII sesji

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
411/VIII/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14.06.2022 r. pod poz. 6532.

412/VIII/2022

zmieniająca uchwałę Nr 358/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia  10 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

aktualna nie
413/VIII/2022

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowej, usytuowanej w Józefowie, w liniach rozgraniczających drogi gminnej, w obrębie 53

aktualna nie
414/VIII/2022

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Józefowa (dz. ew. nr 13/14 w obr. 33)

- załącznik

aktualna nie
415/VIII/2022

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Józefowa nr 98/VII/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- załącznik

aktualna nie
416/VIII/2022

w sprawie deklaracji przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania utrzymania i bieżącej eksploatacji infrastruktury drogowej stanowiącej bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową nr 7

aktualna nie
417/VIII/2022

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2022-04-22 15:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2022-06-22 12:16:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128