☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXII sesja Rady Miasta Józefowa - 26.03.2021 r. (uchwały nr 275 - 289)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XXXII sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
275/VIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3272.

276/VIII/2021 zmieniająca uchwałę Nr 256/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 aktualna nie
277/VIII/2021 w sprawie zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego aktualna nie
278/VIII/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3273.

279/VIII/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów aktualna, stwierdzenie nieważności w części, w zakresie ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 - rozstrzygnięcie nadzorcze z 19.04.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3274.

280/VIII/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2021 r. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3275.

281/VIII/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy „MIĘTOWA” w Józefowie aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3276.

282/VIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Józefowa, położonych w Józefowie przy ulicach Zagłoby i Zawiszy aktualna nie
283/VIII/2021 w sprawie nabycia do zasobu Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości, położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ul. Westerplatte aktualna nie
284/VIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Józefowa aktualna nie
285/VIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktualna nie
286/VIII/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. aktualna nie
287/VIII/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaprzestania pokazu fajerwerków z okazji Nowego Roku oraz wprowadzenia zakazu używania fajerwerków na ternie miasta Józefowa aktualna nie
288/VIII/2021 w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce!” aktualna nie
289/VIII/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania się do przestrzegania Konstytucji i niedopuszczenia do działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych (szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2). aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2021-03-18 15:44:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-04-30 11:57:31)
 
 
liczba odwiedzin: 3031006

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X