☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXX sesja Rady Miasta Józefowa - 18.12.2020 r. (uchwały nr 252 - 265)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XXX sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
252/VIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
załącznik nr1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 05.01.2021 r. pod poz. 32.

253/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna nie
254/VIII/2020 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 aktualna nie
255/VIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2021 rok

aktualna

Zmieniona Uchwałami:

- Nr 266/VIII/2021 z 12.02.2021 r.

- Nr 275/VIII/2021 z 26.03.2021 r.

- Nr 290/VIII/2021 z 29.04.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 05.01.2021 r. pod poz. 33.

256/VIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029

aktualna

Zmieniona Uchwałami:

- Nr 267/VIII/2021 z 12.02.2021 r.

- Nr 276/VIII/2021 z 26.03.2021 r.

- Nr 291/VIII/2021 z 29.04.2021 r.

nie
257/VIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2021 r. aktualna nie
258/VIII/2020 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2021 aktualna nie
259/VIII/2020 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. aktualna nie
260/VIII/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa stwierdzenie nieważności uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 05.01.2021 r. pod poz. 34.

261/VIII/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stwierdzenie nieważności uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 05.01.2021 r. pod poz. 35.

262/VIII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Józefów
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 05.01.2021 r. pod poz. 36.

263/VIII/2020 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa
załącznik nr 1
załącznik nr 2a
załącznik nr 2b
załącznik nr 3
aktualna nie
264/VIII/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa na lata 2020-2025”
załącznik
aktualna nie
265/VIII/2020 w sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej „Zakład Obsługi-Piękne Miasto” aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2020-12-10 18:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-04-30 13:33:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3031125

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X