☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIX sesja Rady Miasta Józefowa - 27.11.2020 r.

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XXIX sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
244/VIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
załącznik nr1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.02.2021 r. pod poz. 1383.

245/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna nie
246/VIII/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 04.12.2020 r. pod poz. 12059.

247/VIII/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 114/VII/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku leśnego aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 04.12.2020 r. pod poz. 12060.

248/VIII/2020 w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 aktualna nie
249/VIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego Miasta Józefowa aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 04.12.2020 r. pod poz. 12061.

250/VIII/2020 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2021 rok
załącznik
aktualna nie
251/VIII/2020 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Józefowa Nr 241/VIII/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 04.12.2020 r. pod poz. 12062.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2020-11-19 14:34:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-02-23 09:17:33)
 
 
liczba odwiedzin: 3030977

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X