☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVIII sesja Rady Miasta Józefowa - 29.10.2020 r.

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
234/VIII/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

 

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.11.2020 r. pod poz. 11261.

235/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

aktualna nie
236/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 180/VIII/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w wysokości 3 750 000 zł.

 

aktualna nie
237/VIII/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2020 r.

aktualna nie
238/VIII/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.11.2020 r. pod poz. 11262.

239/VIII/2020

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.11.2020 r. pod poz. 11263.

240/VIII/2020

w sprawie opłaty targowej na rok 2021.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.11.2020 r. pod poz. 11264.

241/VIII/2020

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

zmieniona uchwałą nr 251/VIII/2020 z 27.11.2020 r.

oraz

uchwałą nr 324/VIII/2021 z 20.08.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.11.2020 r. pod poz. 11409.

242/VIII/2020

w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie (ul. Konwaliowa).

- załącznik (mapa)

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.11.2020 r. pod poz. 11265.

243/VIII/2020

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 4, w obr. 46 i w obr. 68).

zmieniona uchwałą nr 385/VIII/2022 z 25.02.2022 r. nie

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Foryś Ewelina
(2020-10-21 15:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2022-03-03 14:36:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128