35_ Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 01. 10.2020 r. godz. 15:30.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki