PLATFORMA ZAKUPOWA Urzędu Miasta Józefowa

PLATFORMA ZAKUPOWA Urząd Miasta Józefowa

Aby przejść do Platformy proszę kliknąć w link powyżej.

Wymagania dla wykonawców

I.Specyfikacja połączenia

Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej Miasta Józefów https://jozefow.logintrade.net/ . Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej Miasta Józefów ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej Miasta Józefów.

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 • Google Chrome 31
 • Mozilla Firefox 26
 • Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

 • dostęp do sieci Internet
 • zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
 • obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
 • włączona obsługa JavaScript
 • zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
 • zainstalowany Acrobat Reader
 • zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:

 • dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
 • dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
 • dla Windows 8: Internet Explorer 11
 • dla Windows 10: Internet Explorer 11

Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:

 • Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
 • Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

II.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

 

III.Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę zakupową.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Fiedukowicz
(2019-04-25)
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2019-04-25 13:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Fiedukowicz Małgorzata
(2019-05-31 08:40:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki