☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego oraz nagranie z sesji są dostępne pod tym linkiem.

Protokół z VII sesji

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
39/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 3402

40/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 aktualna nie
41/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu wojewódzkich dróg publicznych aktualna nie
42/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu wojewódzkich dróg publicznych aktualna nie
43/VIII/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2019 r. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 3403

44/VIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Matejki (proj. dz. ew. 58/2 w obr. 38) aktualna nie
45/VIII/2019 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 82 i nr 86 w obr. 71 aktualna nie
46/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 3404

47/VIII/2019 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia” aktualna nie
48/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych  położonych pomiędzy ulicami Dolną i Żabią w Józefowie aktualna nie
49/VIII/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 3405

50/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 3406

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-02-22 08:18:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2019-12-16 13:49:38)
 
 
liczba odwiedzin: 3031170

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X