VI sesja Rady Miasta Józefowa - 24.01.2019 r. (uchwały nr 31 - 38)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego, oraz nagranie z sesji są dostępne pod tym linkiem.

Protokół z obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
31/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 11.02.2019 r. pod poz. 1993

32/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 aktualna nie
33/VIII/2019 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie aktualna nie
34/VIII/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie

aktualna

Zmieniona uchwałą nr 58/VIII/2019 z dnia 05.04.2019 r.

nie
35/VIII/2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu grantowego w ramach konkursu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich aktualna nie
36/VIII/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 11.02.2019 r. pod poz. 1994

37/VIII/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Komisja zakończyła działalność z chwilą podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Józefowa 29 maja 2020 r. nie
38/VIII/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2019 aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta w sprawie wniosku p. K. W. o zobowiązanie Burmistrza Józefowa - zarządcy dróg gminnych do wykonania włączenia drogi gminnej -
ul. Szczyglej do drogi wojewódzkiej 721
aktualne nie

 

Wytworzył:
Mariusz Batorski
Udostępnił:
Foryś Ewelina
(2019-01-16 15:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2023-09-01 11:35:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki