☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

LII sesja Rady Miasta Józefowa - 16.11.2018 r. (uchwały nr 476 - 485)

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
476/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2018 r. pod poz. 11737

477/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
478/VII/2018 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. aktualna nie
479/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie aktualna nie
480/VII/2018

w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

- załącznik

Zmieniona Uchwałą Nr 111/VIII/2019 z 27.09.2019 r. nie
481/VII/2018

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2019 rok

- załącznik

aktualna nie
482/VII/2018

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa oraz obowiązujących na terenie Miasta Józefowa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- załącznik

aktualna nie
483/VII/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- załącznik

aktualna nie
484/VII/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Wisły

- załącznik

aktualna nie
485/VII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie aktualna nie

Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Józefowa

Protokół z obrad LII sesji Rady Miasta Józefowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Foryś Ewelina
(2018-11-09 08:40:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2019-10-01 13:29:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128