☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

LI sesja Rady Miasta Józefowa - 26.10.2018 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego

456/VII/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2018 r. pod poz. 11738

457/VII/2018

zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

aktualna

nie

458/VII/2018

w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 478/VII/2018

nie

459/VII/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.11.2018 r. pod poz. 11282

460/VII/2018

w  sprawie opłaty targowej na rok 2019.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.11.2018 r. pod poz. 11283

461/VII/2018

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2019.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.11.2018 r. pod poz. 11284

462/VII/2018

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 16/VIII/2018

tak

463/VII/2018

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie cmentarza, ul. Rolniczej oraz terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2018 r. pod poz. 11739

464/VII/2018

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wilcza” w Józefowie

- załącznik

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2018 r. pod poz. 11740

465/VII/2018

w sprawie nadania nazwy ulicy „Sonaty” w Józefowie

- załącznik

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2018 r. pod poz. 11741

466/VII/2018

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy  Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Obywatelskiej.

aktualna

nie

467/VII/2018

w sprawie sprzedaży prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy  Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Kwiatowej.

aktualna

nie

468/VII/2018

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy  Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Małkowskiego (w obr. 68 dz. ew. 3/9).

aktualna

nie

469/VII/2018

w spawie nabycia w drodze darowizny prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie (dz. ew. 91/37, 91/38 i 91/39 w obr. 52).

aktualna

nie

470/VII/2018

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat

aktualna

nie

471/VII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 25 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych.

aktualna

nie

472/VII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych.

aktualna

nie

473/VII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 35 lat części nieruchomości położonej w Józefowie , w liniach rozgraniczających drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych.

aktualna

nie

474/VII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Józefowie (dz.ew.179 w obr. 24).

aktualna

nie

475/VII/2018

zmieniająca uchwałę Nr 268/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. 

aktualna

nie

 

Protokół z obrad LI sesji

Porządek obrad LI sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2018-10-19 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2018-12-18 08:40:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128