☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

L sesja Rady Miasta Józefowa - 6 września 2018 r. (uchwały nr 448 - 455)

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
448/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 19.11.2018r. pod poz. 11188

449/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
450/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie aktualna nie
451/VII/2018 w sprawie zasad udzielania stypendium im. św. Jana Pawła II dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Józefów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe aktualna nie
452/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 listopada w kierunku Warszawy)” aktualna

nie

453/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ul. Wąska od ulicy 3 Maja do ulicy Wawerskiej” aktualna

nie

454/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 445/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa

Kolejna uchwała w sprawie:

Uchwała Nr 346/VIII/2021 z 05.11.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 04.10.2018r. pod poz. 9399

455/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na wymianie źródła ciepła aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 04.10.2018r. pod poz. 9400

Porządek obrad L sesji Rady Miasta Józefowa

Protokół z obrad L sesji Rady Miasta Józefowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Foryś Ewelina
(2018-08-29 12:06:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2021-11-16 08:54:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128