☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLIX sesja Rady Miasta Józefowa - 19 lipca 2018 r.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
428/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7634

429/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
430/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2018 aktualna nie
431/VII/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie

aktualna

Zmieniona uchwałą Nr 450/VII/2018

nie
432/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7635

433/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Józefowa Zmieniona Uchwałą Nr 294/VIII/2021 z 29.04.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7636

434/VII/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II w Józefowie Uchylona w części obejmującej załącznik nr 1, w zakresie § 3 ust. 1 pkt 1-12, § 3 ust.2, § 4 pkt 4 lit. a) i b), § 4 pkt 5, § 5 pkt 1 oraz § 7 (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02.12.2020 r.).

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7637

435/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 140/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Jozefów jest organem prowadzącym, za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7638

436/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej aktualna nie
437/VII/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa, prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie przy ul. Sikorskiego (dz. ew. 23/3 w obr. 45) aktualna nie
438/VII/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 5/8 części w nieruchomości położonej w Józefowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej aktualna nie
439/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa aktualna nie
440/VII/2018 w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 35 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezliczonych do kategorii dróg publicznych aktualna nie
441/VII/2018 w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 25 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych aktualna nie
442/VII/2018 w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości położonych w Józefowie aktualna nie
443/VII/2018 w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonych w Józefowie aktualna nie
444/VII/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7639

445/VII/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa

Zmieniona uchwałą Nr 454/VII/2018

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 346/VIII/2021 z 05.11.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7640

446/VII/2018 w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych Traci moc zgodnie z  Uchwałą Nr 452/VIII/2022 z 21.07.2022 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7641

447/VII/2018 uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 01.08.2018r. pod poz. 7642

Protokół z obrad XLIX sesji 

Porządek obrad XLIX sesji

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2018-07-11 15:08:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2022-07-25 12:08:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128