XLVIII sesja Rady Miasta Józefowa - 15.06.2018 r.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
415/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 23.07.2018r. pod poz. 7373

416/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
417/VII/2018 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Józefowa na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług aktualna nie
418/VII/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 27.06.2018 r. pod poz. 6563

419/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych, poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT w Projekcie "Wybierzmy rower – Partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej WOF”- cz. 2 aktualna nie
420/VII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych, poniesionych na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w ramach zadania pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT w Projekcie "Wybierzmy rower – Partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej WOF”- cz. 2

aktualna nie
421/VII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A2 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 27.06.2018 r. pod poz. 6564

422/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Józefowie przez ul. Rejtana na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie aktualna nie
423/VII/2018 w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej

Zmieniona Uchwałą Nr 109/VIII/2019 z 27.09.2019 r.

uchwałą nr 265/VIII/2020 z dnia 18.12.2020 r.

 

nie
424/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Józefów porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą aktualna nie
425/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe aktualna nie
426/VII/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2017 r. aktualna nie
427/VII/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2017 r. aktualna nie

 

 

Protokół z obrad XLVIII sesji 

 

Porządek obrad XLVIII sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2018-06-08 08:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2020-12-28 15:10:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki