☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLV sesja Rady Miasta - 2 marca 2018 r.

Nr uchwały  Tytuł  Status Akt prawa miejscowego
383/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 12.04.2018r. pod poz. 3936

384/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
385/VII/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego aktualna nie
386/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na wymianie źródła ciepła aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 12.04.2018r. pod poz. 3937

387/VII/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 16.04.2018r. pod poz.4195

388/VII/2018 w sprawie podziału miasta Józefowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 12.04.2018r. pod poz. 3938

389/VII/2018 w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 12.04.2018r. pod poz. 3939

390/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Sosnowej aktualna nie
391/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Wawerskiej

Uchylona Uchwałą Nr 323/VIII/2021 z 20.08.2021 r.

 

nie
392/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej (dz. ew. 89 w obr. 47) aktualna nie
393/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Kwiatowej Straciła moc Uchwałą Nr 467/VII/2018 z 26.10.2018 r. nie
394/VII/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej aktualna nie
395/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej aktualna nie
396/VII/2018 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Zielonej aktualna nie
397/VII/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębach 49 i 93

aktualna

zmieniona Uchwałą Nr 271/VIII/2021 z 12.02.2021 r.

nie
398/VII/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg gminnych ul. Sowińskiego i ul. Armii Krajowej aktualna nie
399/VII/2018 w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa aktualna nie
400/VII/2018

zmieniająca uchwałę nr 376/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 12.04.2018r. pod poz. 3940

Stanowisko Rady Miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Józefowa i innych użytkowników trasy 801 leżącej w granicach Józefowa

 

 

Protokół z obrad XLV sesji

Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Foryś Ewelina
(2018-02-22 15:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2021-08-27 14:44:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128