XLI sesja Rady Miasta Józefowa - 27.10.2017 r.

 

Protokół z obrad XLI sesji Rady Miasta Józefowa 27.10.2017 r.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
328/VII/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

załącznik nr 1 do uchwały 328

załącznik nr 2 do uchwały 328

załącznik nr 3 do uchwały 328

załącznik nr 4 do uchwały 328

załącznik nr 5 do uchwały 328

załącznik nr 6 do uchwały 328

wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych

aktualna

TAK

Ogłoszony 21.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz.10617

329/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 - 2024 aktualna NIE
330/VII/2017

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego - etap A

załącznik nr 1 do uchwały 330

załącznik nr 2 do uchwały 330

załącznik nr 3 do uchwały 330

aktualna

TAK

Ogłoszony 21.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz. 10618

331/VII/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa

załącznik mapowy

aktualna NIE
332/VII/2017 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położnych w Józefowie  w liniach rozgraniczających dróg gminnych aktualna NIE
333/VII/2017 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 52. aktualna NIE
334/VII/2017 w sprawie  nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 4. aktualna NIE
335/VII/2017 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie przy ul. Skłodowskiej (obr.39, dz.ew. nr 111/1,111/2,112/5,112/7,112/8) aktualna NIE
336/VII/2017 zmieniająca  uchwałę w sprawie ,,Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa". aktualna

TAK

Ogłoszony 21.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz. 10619

337/VII/2017 w sprawie zmiany regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie. aktualna NIE
338/VII/2017 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 aktualna NIE
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie  budowy dodatkowego  bezkolizyjnego  skrzyżowania (w rejonie ulic Matejki i Cichej) przy jednoczesnej likwidacji istniejącego przejazdu na poziomie szyn przy przystanku PKP   NIE

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Józefowa - 27.10.2017 r.

Wytworzył:
(2017-10-19)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2017-10-19 16:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosarzewska Renata
(2017-12-08 15:13:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki