XXXVII sesja Rady Miasta Józefowa - 28.07.2017 r.

 

Protokół z obrad XXXVII sesji

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
303/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 -2024 aktualna nie
304/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna

tak

Ogłoszony 10.10.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.8975

305/VII/2017 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023

aktualna

zmieniona uchwałą nr 80/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r.

nie
306/VII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie aktualna nie
307/VII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie aktualna nie
308/VII/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne nieaktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Województwa Mazowieckiego z 08.08.2017 r. poz. 6589

 

Straciła moc zgodnie z Uchwałą nr 363/VII/2017 z 07.12.2017 r. 

309/VII/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego nieaktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Województwa Mazowieckiego z 08.08.2017 r. poz. 6590

Straciła moc zgodnie z Uchwałą nr 363/VII/2017 z 07.12.2017 r. 

 

310/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w celu wspólnej realizacji projektu edukacyjnego pn. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na Mazowszu" pomiędzy Miastem Józefów a Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Gminą Wieliszew, Miastem Zielonką i Miastem Piastów aktualna nie
311/VII/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej przekształconego w Szkołę Podstawową nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej aktualna nie
312/VII/2017 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Wańkowicza (w obr.31 dz.ew. nr 27/8 i nr 29/2) aktualna nie
313/VII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna nie
314/VII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie aktualna nie

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Józefowa - 28.07.2017 r.

 

Wytworzył:
(2017-07-20)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2017-07-20 15:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2019-06-05 08:40:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki