XXXVI sesja Rady Miasta Józefowa

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
296/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Józefów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego aktualna nie
297/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024 aktualna nie
298/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna

tak

Ogłoszony 26.09.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.8215

299/VII/2017

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

zmieniona uchwałą nr 331/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z 27.10.2017 r.

i uchwałami:

364/VII/2017

105/VIII/2019

139/VIII/2019

 

aktualna z uwzględnieniem ww. zmian

nie
300/VII/2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia odpowiedzi na skargę aktualna nie
301/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa Zmieniona Uchwałą Nr 294/VIII/2021 z 29.04.2021 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z 30.06.2017 r.  poz. 5690 

302/VII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna nie

Protokół z obrad XXXVI sesji

Porządek obrad sesji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2017-06-14 15:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2021-05-07 15:20:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki