XXXIV sesja Rady Miasta Józefowa - 10.05.2017 r.

 

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
281/VII/2017

  zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 roku  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 – 2024.

 

aktualna nie
282/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna

tak

Ogłoszony 21.09.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.7939

283/VII/2017

w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.

aktualna nie
284/VII/2017

w  sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki

-  etap A.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nieważności  Uchwały Nr 284/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10.05.2017 r. - w części

aktualna

tak

Ogłoszony 22.05.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj.Mazowieckiego

poz.4852

285/VII/2017

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.  

Zmieniona Uchwałą Nr 65/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

tak

Ogłoszony 22.05.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj.Mazowieckiego

poz.4853

286/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 r. w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 446/VII/2018 z 19.07.2018 r.

tak

Ogłoszony 22.05.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj.Mazowieckiego

poz.4854

287/VII/2017

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

aktualna

tak

Ogłoszony 22.05.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj.Mazowieckiego

poz.4855

288/VII/2017

zmieniająca uchwałę nr 199/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28.07.2016 roku.

aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta

w sprawie odwołania procedury referendalnej

   
Stanowisko Rady Miasta

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo mieszkanki z dnia 23 marca 2017 r., dotyczące prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska.

   
Stanowisko Rady Miasta

w sprawie braku decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania do Projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”

   

Protokół z XXXIV  sesji Rady Miasta Józefowa

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Józefowa - 10.05.2017 r.

Wytworzył:
(2017-04-28)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2017-04-28 16:00:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2019-04-15 15:02:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki