XXXI sesja Rady Miasta Józefowa

 

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
270/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024 aktualna nie
271/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna tak
272/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna

rozstrzygnięcie nadzorcze

stwierdzające nieważność uchwały w zakresie ustaleń paragrafu 17 ust. 2 uchwały

tak

Ogłoszony 25.04.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.4106

 

273/VII/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

- załącznik do uchwały

aktualna nie
274/VII/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. aktualna

tak

Ogłoszony 25.04.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz. 4107

275/VII/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Józefów aktualna

tak

Ogłoszony 25.04.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.4108

276/VII/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Józefów Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 502/VIII/2023 z 27.01.2023 r.

tak

Ogłoszony 25.04.2017 r.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

poz.4111

Protokół z obrad XXXI sesji

Porządek obrad XXXI sesji 

Wytworzył:
Marta Wrońska
(2017-03-23)
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2017-03-23 13:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2023-02-01 14:25:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki