XXX sesja Rady Miasta Józefowa - 24.02.2017 r.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
256/VII/2017

zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 roku  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 – 2024

aktualna NIE
257/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna

 TAK

Ogłoszony 31.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 7187

258/VII/2017

w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew z terenu Miasta Józefowa

aktualna

TAK

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 14.03.2017 r. pod poz. 2531

259/VII/2017

w sprawie wyłączenia naliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

aktualna

TAK

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 14.03.2017 r. pod poz. 2532

260/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic: Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska. aktualna

TAK

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 14.03.2017 r. pod poz. 2533

261/VII/2017

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023

aktualna NIE
262/VII/2017

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2017 r. 

aktualna NIE
263/VII/2017

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia”

aktualna NIE
264/VII/2017

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”

aktualna NIE
265/VII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Straciła moc zgodnie z uchwałą nr 63/VIII/2019 z dnia 05.04.2019 r. NIE
266/VII/2017

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w  Józefowie  przy ul. Kard. Wyszyńskiego (w obr.  42 dz. ew. nr 59/20).

aktualna NIE
267/VII/2017

w sprawie  wyrażania zgody na ustanowienie służebności gruntowej na  części nieruchomości gruntowej położonej  w Józefowie  przy ul. Wawerskiej (dz. ew.  32/2 w obr. 43).

aktualna NIE
268/VII/2017

w sprawie oddania w dzierżawę  na czas oznaczony części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie  przy ul. Drogowców 20, w obr. 78.

aktualna NIE
269/VII/2017

w sprawie uchylenia części uchwały Nr 164/VI/2012 Rady Miasta Józefowa dnia 11 maja 2012 r.  

aktualna NIE
Stanowisko Rady Miasta Józefowa

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

aktualne NIE

Protokół z obrad XXX sesji Rady Miasta Józefowa.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Józefowa  zwołanej na 24.02.2017 r.

Wytworzył:
(2017-02-17)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2017-02-17 08:20:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2019-04-08 15:48:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki