XXIX sesja rady Miasta Józefowa

 

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
242/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024 aktualna nie
243/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok aktualna

tak

Ogłoszony 21.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6871

244/VII/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego aktualna nie
245/VII/2017 w sprawie nadania nazwy rondu aktualna

tak

Ogłoszony 10.02.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego, poz. 1355

246/VII/2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2017 rok aktualna nie
247/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w Józefowie przy rzece Świder, w obrębie 94, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią (miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych) aktualna nie
248/VII/2017 w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały Nr 97/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktualna nie
249/VII/2017 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia" aktualna nie
250/VII/2017 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” aktualna nie
251/VII/2017 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” aktualna nie
252/VII/2017

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa”

- załącznik 1 i 2 do programu

aktualna nie
253/VII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego aktualna nie
254/VII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania aktualna nie
255/VII/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2017 rok aktualna nie

 

Protokół z XXIX sesji

Porządek obrad

Wytworzył:
Marta Wrońska
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2017-01-20 08:31:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2017-08-23 09:19:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki