XXVIII sesja Rady Miasta Józefowa

Numer uchwały

Tytuł Status Akt prawa miejscowego 
231/VII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

aktualna 

tak

Ogłoszony 30.05.2017 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 roku

poz. 5032

232/VII/2016

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023

uchylona Uchwałą Nr 261/VII/2017 z 24.02.2017 r. nie
233/VII/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2016 

aktualna nie
234/VII/2016

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi
 w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Józefów

nieaktualna

tak

Ogłoszony 23.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r.

poz. 11679

Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 369/VII/2018

235/VII/2016

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024 

 

 

 

nieaktualna

zmieniona Uchwałami nr:.

- 242/VII/2017 z 27.01.2017

-  256/VII/2017 z 24.02.2017 

- 270/VII/2017 z 31.03.2017 r.

- 281/VII/2017 z 10.05.2017 r.

- 297/VII/2017 z 22.06.2017 r.

- 303/VII/2017 z 28.07.2017 r.

- 329/VII/2017 z 27.10.2017 r.

- 340/VII/2017 z 24.11.2017 r. 

nie

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 356/VII/2017 z 07.12.2017 r. 

236/VII/2016

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok

Uchwała Nr Wa.55.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z 17.01.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Józefowa na rok  2017 

 

aktualna

zmieniona Uchwałami nr:

- 243/VII/2017 z 27.01.2017

- 257/VII/2017 z 24.02.2017

- 271/VII/2017 z 31.03.2017 r.

- 282/VII/2017 z 10.05.2017 r.

- 298/VII/2017 z 22.06.2017 r.

- 304/VII/2017 z 28.07.2017 r.

- 315/VII/2017 z 01.09.2017 r.

- 319/VII/2017 z 15.09.2017 r.

- 328/VII/2017 z 27.10.2017 r.

- 339/VII/2017 z 24.11.2017 r. 

- 361/VII/2017 z 07.12.2017 r.

tak

Ogłoszony 23.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 11680

237/VII/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Otwockiemu w 2017 r.

aktualna nie
238/VII/2016

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2017

aktualna nie
239/VII/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego

Traci moc 31.08.2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr 309/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z 28.07.2017 r.

tak

Ogłoszony 23.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 11681

240/VII/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Traci moc 31.08.2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr 308/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z 28.07.2017 r.

tak

Ogłoszony 23.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 11682

241/VII/2016

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2017 rok

nieaktualna

nie

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 362/VII/2017 z 07.12.2017 r.

Protokół z obrad XXVIII sesji

Porządek obrad XXVIII sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2016-12-09 08:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2018-03-07 10:20:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki