☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXII sesja Rady Miasta Józefowa - 28 lipca 2016 r.

 

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
191/VII/2016 zmieniająca uchwałę  Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024 aktualna nie
192/VII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok aktualna

tak

Ogłoszony 30.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r.

poz.11895

193/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego aktualna nie
194/VII/2016 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia"  aktualna nie
195/VII/2016 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej  40 roku życia"  aktualna nie
196/VII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktualna nie
197/VII/2016 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie ( w obr. nr 22, nr 45, nr 48) aktualna nie
198/VII/2016 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie w obr. 24  aktualna nie
199/VII/2016 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie w obr. 22

aktualna

zmieniona uchwałą nr 288/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10.05.2017 r. 

nie
200/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie - dz. ew.103/2 w obr. 36 aktualna nie
201/VII/2016 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 42A (dz.ew. nr 57/6) w obr. 25) aktualna nie
202/VII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna nie
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa aktualne nie

Protokół z obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa - 28 lipca 2016 r.

 

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2016-07-21)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2016-07-21 08:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosarzewska Renata
(2017-05-16 11:07:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128