XXI sesja Rady Miasta Józefowa - 17.06.2016 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego

178/VII/2016

 

zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024

uzasadnienie do uchwały 178/VII/2016

załącznik nr 1 do uchwały 178/VII/2016

załącznik nr 2 do uchwały 178/VII/2016

aktualna NIE
179/VII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

załącznik nr 1 do uchwały 179/VII/2016

załącznik nr 2 do uchwały 179/VII/2016

załącznik nr 3 do uchwały 179/VII/2016

załącznik nr 4 do uchwały 179/VII/2016

aktualna

TAK

Ogłoszony 19.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

pozycja 11571

180/VII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

załącznik nr 1 do uchwały 180/VII/2016

załącznik nr 2 do uchwały 180/VII/2016

załącznik nr 3 do uchwały 180/VII/2016

aktualna

TAK

Ogłoszony 19.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

pozycja 11569

181/VII/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim aktualna NIE
182/VII/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2015 r. aktualna NIE
183/VII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 r. aktualna NIE
184/VII/2016 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania" aktualna NIE
185/VII/2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a Województwem Mazowieckim aktualna NIE
186/VII/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej - ulicy Wodociągowej (dz.ew. 72/7 w obr.67) aktualna NIE
187/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie aktualna NIE
188/VII/2016 zmieniająca uchwałę nr 81/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27.07.2015 roku aktualna NIE
189/VII/2016  w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących  własności Skarbu Państwa aktualna NIE
190/VII/2016 w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa aktualna NIE
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa aktualne NIE

 

 

Protokół z obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta - 17.06.2016 r.

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2016-06-10 08:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosarzewska Renata
(2017-01-02 12:31:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki