XX sesja Rady Miasta Józefowa - 24.05.2016 r.

Nr uchwały  Tytuł Status Akt prawa miejscowego
171/VII/2016 zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016 – 2024 aktualna nie
172/VII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok aktualna

tak

Ogłoszony 17.10.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz.8915

173/VII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok aktualna

tak 

Ogłoszony 17.10.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz.8922

174/VII/2016

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

- załącznik 1

- załącznik 2a

- załącznik 2b

- załącznik 3

aktualna

Kolejne zmiany:

Uchwała Nr 113/VIII/2019 z 27.09.2019 r.

nie
175/VII/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Józefowa aktualna

tak

Ogłoszony 28.06.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz.5628

176/VII/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

zmieniona uchwałą 223/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z 14.11.2016 r. 

zmieniona uchwałą Nr 479/VII/2018

zmieniona uchwałą Nr 132/VIII/2019

zmieniona uchwałą Nr 204/VIII/2020

zmieniona uchwałą Nr 292/VIII/2021

 

Traci moc zgodnie z Uchwałą Nr 450/VIII/2022 z 21.07.2022 r.

 

nie
177/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego aktualna nie

 

Protokół z obrad XX sesji 

Porządek obrad XX sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2016-05-17 15:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2022-07-25 11:59:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki