XIX sesja Rady Miasta Józefowa 01.04.2016 r.

 

Numer

uchwały

Tytuł Status

Akt prawa

miejscowego

160/VII/2016

zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024

uzasadnienie do uchwały 160/VII/2016

załącznik nr 1 do uchwały 160/VII/2016

załącznik nr 2 do uchwały 160/VII//2016

aktualna NIE
161/VII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

załącznik nr 1 do uchwały 161/VII/2016

załącznik nr 2 do uchwały 161/VII/2016

załącznik nr 3 do uchwały 161/VII/2016

załącznik nr 4 do uchwały 161/VII/2016

załącznik nr 5 do uchwały 161/VII/2016

wyjaśnienia 

aktualna

TAK

Ogłoszony 14.09.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz.8090

 

162/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie  na realizację projektu pn. ,,Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komuniikacji niskoemisyjnej WOF" pomiędzy Miastem Józefów a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwock, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna aktualna NIE
163/VII/2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, w obrębach nr 45 i nr 59.

aktualna NIE
164/VII/2016

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie, w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ulicy Wczasowej (dz. ew. 43/1 w obr. 29). 

aktualna NIE
165/VII/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

załącznik do Uchwały 165/VII/2016

aktualna NIE
166/VII/2016

w sprawie:  przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2016 - 2025

załącznik do Uchwały  166/VII/2016 - Strategia Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2016-2025

załącznik do Strategii - Raport o Stanie Miasta Józefowa

aktualna NIE
167/VII/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020  

załącznik do Uchwały 167/VII/2016

aktualna NIE
168/VII/2016

w sprawie: przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”

załącznik do Uchwały 168/VII/2016

aktualna NIE
169/VII/2016

w sprawie: przyjęcia   Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Józefowa na lata 2016-2020

załącznik do Uchwały 169/VII/2016

aktualna NIE
170/VII/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa 

aktualna NIE

Protokół nr 19 z obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa - 1 kwietnia 2016 r.

 

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2016-03-24)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2016-03-24 14:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosarzewska Renata
(2016-11-02 09:20:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki