Otwarty konkurs konkursu ofert na realizację w 2016 r. programu polityki zdrowotne pod nazwą: "Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki