XVI

Porządek obrad XVI sesji 

Protokół z obrad XVI sesji 

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego 
127/VII/2015

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024 

aktualna

zmieniona uchwałami nr: 137/VII/2016 z 27.01.2016

157/VII/2016 z 26.02.2016 r. 

160/VII/2016 z 01.04.2016

171/VII/2016 z 24.05.2016 r. 

178/VII/2016 z 17.06.2016

191/VII/2016 z 28.07.2016 r.

203/VII/2016 z 30.08.2016 r.

220/VII/2016 z 14.11.2016 r.

nie
128/VII/2015

 

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Miasta Józefowa Nr 128/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku

aktualna

zmieniona uchwałą nr 138/VII/2016 z 27.01.2016

158/VII/2016 z 26.02.2016 r.

161/VII/2016 z 01.04.2016

172/VII/2016 z 24.05.2016 r.

173/VII/2016 z 24.05.2016 r. 

179/VII/2016 z 17.06.2016 r.

180/VII/2016 z 17.06.2016 r.

192/VII/2016 z 28.07.2016 r.

204/VII/2016 z 30.08.2016 r.

212/VII/2016 z 30.09.2016 r.

213/VII/2016 z 28.10.2016 r.

221/VII/2016 z 14.11.2016 r.

231/VII/2016 z 16.12.2016 r.

tak

Ogłoszony 11.01.2016 r.

Dz. Urz. z 2016 r. poz. 181

129/VII/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Otwockiemu w 2016 r.

Uchwała unieważniona w części (§ 1 pkt 2) zgodnie z Uchwałą Nr 1.13.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 roku

zmieniona uchwała nr 139/VII/2016 z 27.01.2016

nie
130/VII/2015

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2016

aktualna nie
131/VII/2015

zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024

aktualna nie
132/VII/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

aktualna tak
133/VII/2015

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów

aktualna

tak

Ogłoszony 11.01.2016 r.

Dz.Urz. z 2016 r. poz. 182

 

134/VII/2015

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 275/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r. 

tak

Ogłoszony 11.01.2016 r.

Dz. Urz. z 2016 r. poz 183

135/VII/2015

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody

aktualna nie
136/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

- załącznik do uchwały 

aktualna nie

 

Wytworzył:
Marta Wrońska
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2015-12-11 09:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2017-04-12 13:10:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki