☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XV sesja Rady Miasta Józefowa - 27.11.2015 r.

Porządek obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa - 27 listopada 2015 r.

Protokół nr 15 z XV sesji Rady Miasta Józefowa 

Nr uchwały  Tytuł Status Akt prawa miejscowego
116/VII/2015 w sprawie opłaty targowej Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 218/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z 28.10.2016 r. w sprawie opłaty targowej

 TAK

Ogłoszony 17.12.2015

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz.11417

117/VII/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

aktualna

TAK

Ogłoszony

20.04.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3869

118/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia        1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. aktualna NIE
119/VII/2015 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. aktualna NIE
120/VII/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa straciła moc z dniem 30.06.2019 r. zgodnie z uchwałą nr 71/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r.

TAK

Ogłoszony 17.12.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz.11418

121/VII/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów straciła moc z dniem 30.06.2019 r. zgodnie z uchwałą nr 72/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r.

TAK

Ogłoszony 17.12.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 11419

122/VII/2015 w sprawie wyboru metody  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 51/VIII/2019 z 05.03.2019 r. 

TAK

Ogłoszony 17.12.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 11420

123/VII/2015 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa

zmieniona uchwałą Nr 336/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z 27.10.2017 r.

straciła moc z dniem 30.06.2019 r. zgodnie z uchwałą nr 73/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r.

TAK

Ogłoszony 17.12.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 11421

124/VII/2015

w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

aktualna NIE
125/VII/2015

w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa".

straciła moc zgodnie z uchwałą nr 143/VII/2016 z 27.01.2016

NIE
126/VII/2015

w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Józefowa na lata 2015-2030

straciła moc zgodnie z uchwałą nr 172/VIII/2020 z 06.03.2020 r.

- załącznik

NIE

 

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2015-11-20 09:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2020-03-16 13:42:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817128