Porządek obrad XIV sesji 

Protokół z obrad XIV sesji 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
110/VII/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

aktualna

tak

 

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 9386

 

111/VII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok  2016 aktualna

tak

 

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 9387

112/VII/2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej  na rok  2016 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 116/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27.11.2015 r.

tak

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 9388

 

113/VII/2015

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od  posiadania psów na rok 2016

aktualna

tak

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego. z 2015 poz. 9389

 

114/VII/2015

w sprawie zwolnienia z podatku leśnego

uchylona uchwałą nr 247/VIII/2020 z 27.11.2020 r.

tak

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 9390

 

115/VII/2015

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 

aktualna

tak

Ogłoszony

24.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 9391

 

 

Wytworzył:
Marta Wrońska
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2015-11-06 08:51:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2020-12-02 15:06:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki