XIII sesja Rady Miasta Józefowa - 23 października 2015 r.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Józefowa - 23 października 2015 r.

Protokół z obrad XIII sesji Rady Miasta Józefowa

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
101/VII/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  Warszawa - Praga w Warszawie  na kadencję od 2016 r. do 2019 r. aktualna nie
102/VII/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 2016 r. do 2019 r. aktualna nie
103/VII/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję od 2016r. do 2019r. aktualna nie
104/VII/2015 zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015- 2024. aktualna nie
105/VII/2015 w sprawiewprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok aktualna

tak

Ogłoszony

15.04.2016 r.

Dz.Urz. Woj.2016.3618 

106/VII/2015 w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu aktualna nie 
107/VII/2015 w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń aktualna nie
108/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębach 63 oraz 91 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 444/VII/2018 z 19.07.2018 r.  nie
109/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 176/VII/2016 z 24.05.2016 r. nie

 

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2015-10-15)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2015-10-15 15:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2018-07-25 10:36:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki