XI sesja Rady Miasta Józefowa 27 lipca 2015 r.

Protokół z XI sesji Rady Miasta Józefowa

 

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
75/VII/2015 zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Jozefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024 aktualna nie
76/VII/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok aktualna

tak

Ogłoszony 25.02.2016 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz. 1867

77/VII/2015 zmieniajaca Uchwałę nr 438/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych Uchylona Uchwałą Nr 19.197.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2015 roku nie
78/VII/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych aktualna nie
79/VII/2015

w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II w Józefowie

Zmieniona Uchwałą Nr 434/VII/2018 z 19.07.2018 r.

tak

Ogłoszony

07.10.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 poz. 8042

80/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchylona uchwałą nr 221/VIII/2020 z 29.07.2020 r. nie
81/VII/2015 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie zmieniona Uchwałą Nr 188/VII/2016 z 17.06.2016 r. nie
82/VII/2015 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi bez nazwy - dz. ew. nr 31/5 w obr.50 aktualna nie
83/VII/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników aktualna nie
84/VII/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna nie
85/VII/2015 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomosci gruntowej, położonej w Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 42A, stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa na rzecz użytkownika wieczystego aktualna nie
86/VII/2015 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 42B, stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa na rzecz użytkownika wieczystego aktualna nie
87/VII/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej aktualna nie
88/VII/2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu ,,Plany Gospodarki Niskoemisyjnej" ze środków WFOŚiGW w Warszawie w 2015 roku aktualna nie

 

Porządek obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa  - 27 lipca 2015 r.

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2015-07-17)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2015-07-17 09:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2020-08-03 13:11:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki