☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

VII sesja Rady Miasta Józefowa 26.05.2015 r.

 Protokół z nr 7 z obrad VII sesji rady Miasta Józefowa - 26.05.2015 r.

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
52/VII/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

aktualna

TAK

Ogłoszona 07.09.2015

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r.

poz.7485

53/VII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, calkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat. aktualna

TAK

Ogłoszona 12.06.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015

poz. 5348

54/VII/2015 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.,,Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów". aktualna NIE
55/VII/2015 w sprawie uchwalenia  programu polityki zdrowotnej pn.,,Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w srodowisku nauczania i wychowania". aktualna NIE
56/VII/2015  w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Józefów. aktualna NIE
57/VII/2015 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe  za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2015 rok. traci moc zgodnie z Uchwałą Nr 147/VII/2016 z 27.01.2016  NIE

Porządek obrad  VII sesji Rady Miasta Józefowa  - 26.05.2015 r.

Wytworzył:
Renata Nosarzewska
(2015-05-20)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2015-03-19 15:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2016-02-22 14:06:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 814394