IV sesja Rady Miasta Józefowa - 23.01.2015 r.

Protokół z IV sesji

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
38/VII/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2015 rok aktualna NIE
37/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa aktualna NIE
36/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Józefowa aktualna NIE
35/VII/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. 3 Maja (dz. ew. nr 16/1 i nr 18/1 z obr. 36) aktualna NIE
34/VII/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 24/96 części w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Matejki 48 (dz. ew. nr 26 z obr. 40) aktualna NIE
33/VII/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie aktualna NIE
32/VII/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 34/VIII/2019 z 24.01.2019 r. NIE
31/VII/2015 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 33/VIII/2019 z 24.01.2019 r. NIE
30/VII/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych z obszaru Miasta Józefowa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów traci moc zgodnie z uchwałą Nr 144/VII/2016 z 27.01.2016

TAK

Ogłoszony 06.02.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r.1068

29/VII/2015 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” aktualna NIE
28/VII/2015 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” aktualna NIE
27/VII/2015 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) aktualna NIE
26/VII/2015 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. aktualna NIE
25/VII/2015 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2015  aktualna NIE
24/VII/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu aktualna NIE
23/VII/2015 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Miasta Józefowa Nr 23/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

Zmieniona uchwałami Nr: 40/VII/2015 z 09.03.2015 r.

51/VII/2015 z 12.05.2015 r.

52/VII/2015 z 26.05.2015 r.

58/VII/2015 z 09.06.2015 r.

70/VII/2015 z 26.06.2015 r.

76/VII/2015  z 27.07.2015 r.

105/VII/2015  z 23.10.2015 

117/VII/2015 z 27.11.2015 

 

TAK

Ogłoszony 20.01.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz.536

22/VII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024 

Zmieniona uchwałami Nr: 39/VII/2015 z 09.03.2015 r. 

50/VII/2015 z 12.05.2015 r.

69/VII/2015 z 26.06.2015 r.

75/VII/2015 z 27.07.2015 r.

104/VII/2015 z 23.10.2015 

 

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18.12.2015 r.

NIE

Porządek obrad IV sesji

Wytworzył:
Karolina Szostak
(2015-02-23)
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2015-02-23 14:42:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2019-01-25 11:13:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki