III sesja Rady Miasta Józefowa - 19.12.2014 r.

Protokół z III sesji

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
21/VII/2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa aktualna NIE
20/VII/2014 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 114/VII/2015 z dnia 09.11.2015 r.

TAK

Ogłoszony 17.02.2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.1311

 

19/VII/2014 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego aktualna

TAK

Ogłoszony 17.02.2015 r. 

Dz. Urz. Woj.

2015.1310

18/VII/2014

w sprawie: zmiany uchwały Nr 445/II/98 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 maja 1998 r.. . w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem – pismo samorządowe”

Zmieniona Uchwałą Nr 425/VII/2018 z 15.06.2018 r.  NIE
17/VII/2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Józefowa  aktualna NIE
16/VII/2014 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa aktualna NIE
15/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Józefowa   aktualna NIE
14/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa  aktualna NIE
13/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa   aktualna NIE
12/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Józefowa aktualna NIE
11/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa aktualna NIE
10/VII/2014 w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn.: „Stomatologiczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2015 rok” aktualna NIE
9/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji programu usuwania azbestu aktualna NIE
8/VII/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok aktualna

TAK

Ogłoszony

15.06.2015 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5402

Porządek obrad III sesji

Wytworzył:
Karolina Szostak
(2015-02-23)
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2015-02-23 14:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2018-06-21 11:39:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki