☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
XXXVIII Sesja Rady Miasta dokument HTML 2021-10-21 09:13:47 MODYFIKACJA
XXXVIII sesja Rady Miasta Józefowa - 30 wrzesnia 2021 r. (uchwały nr 327 - 337 + stanowisko) element menu 2021-10-21 09:13:46 MODYFIKACJA
XXXVIII Sesja Rady Miasta dokument HTML 2021-10-21 09:11:57 MODYFIKACJA
XXXVIII sesja Rady Miasta Józefowa - 30 wrzesnia 2021 r. (uchwały nr 327 - 337 + stanowisko) element menu 2021-10-21 09:11:56 MODYFIKACJA
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w III kwartale 2021 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty plik 2021-10-19 14:42:10 UTWORZENIE
Referat Ewidencji Ludności dokument HTML 2021-10-19 10:51:06 MODYFIKACJA
Referat Ewidencji Ludności element menu 2021-10-19 10:51:05 MODYFIKACJA
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. plik 2021-10-19 09:09:42 UTWORZENIE
Referat Gospodarki Komunalnej dokument HTML 2021-10-18 14:51:12 MODYFIKACJA
Referat Gospodarki Komunalnej element menu 2021-10-18 14:51:11 MODYFIKACJA
Referat Gospodarki Komunalnej dokument HTML 2021-10-18 14:51:03 MODYFIKACJA
Referat Gospodarki Komunalnej element menu 2021-10-18 14:51:02 MODYFIKACJA
WZ.ZUZ.6.4210.592.2021.MSK - Obwieszczenie z dnia 12.10.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje obiektu mostowego, w tym jego filarów na działkach nr ew. 11 obr. 77 w Józefowie oraz dz. ew. nr 11/1, 11/4 i 15 obr. 25 w Otwocku. element menu 2021-10-18 14:10:49 MODYFIKACJA
WZ.ZUZ.6.4210.592.2021.MSK - Obwieszczenie z dnia 12.10.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje obiektu mostowego, w tym jego filarów na działkach nr ew. 11 obr. 77 w Józefowie oraz dz. ew. nr 11/1, 11/4 i 15 obr. 25 w Otwocku. element menu 2021-10-18 14:04:54 UTWORZENIE
WA.ZUZ.6.4210.592.2021.MSK - Obwieszczenie Wody Polskie z 12.10.2021 r. plik 2021-10-18 14:00:19 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 5639781