NazwaTypDataOperacja
15_ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCCYH Z MIASTA JÓZEFOWA. Termin składania ofert: 30.04. 2019 r. godz. 9:30.el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
15_ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCCYH Z MIASTA JÓZEFOWA. Termin składania ofert: 30.04. 2019 r. godz. 9:30.el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
15_ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCCYH Z MIASTA JÓZEFOWA. Termin składania ofert: 30.04. 2019 r. godz. 9:30.el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
24_PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ . Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 9:30el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
24_PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ . Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 9:30el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
24_PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ . Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 9:30el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
31_Projekty przebudowy skrzyżowań: Część 1 - ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia Część 2- ulic: 11 Listopada i Kwiatowej Część 3- ulic: 3 Maja i Kopernika Część 4- ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Świderskiej. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA" el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
31_Projekty przebudowy skrzyżowań: Część 1 - ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia Część 2- ulic: 11 Listopada i Kwiatowej Część 3- ulic: 3 Maja i Kopernika Część 4- ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Świderskiej. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA" el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
31_Projekty przebudowy skrzyżowań: Część 1 - ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia Część 2- ulic: 11 Listopada i Kwiatowej Część 3- ulic: 3 Maja i Kopernika Część 4- ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Świderskiej. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA" el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
28_DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ, NA BASEN i DO MRD. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA"el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
28_DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ, NA BASEN i DO MRD. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA"el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
28_DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ, NA BASEN i DO MRD. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA"el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
27_ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA""el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
27_ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA""el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
27_ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA""el. menu2019-06-14MODYFIKACJA
33_BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I CO W BUDYNKU PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 99 A W JÓZEFOWIE . Postępowanie prowadzone na Platformie ZAkupowej. Zakładka: PLATFORMA ZAKUPOWA URZEDU MIASTA JÓZEFOWAel. menu2019-06-14MODYFIKACJA
33_BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I CO W BUDYNKU PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 99 A W JÓZEFOWIE . Postępowanie prowadzone na Platformie ZAkupowej. Zakładka: PLATFORMA ZAKUPOWA URZEDU MIASTA JÓZEFOWAel. menu2019-06-14MODYFIKACJA
20_DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO. Postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej. Zakładka : PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWAel. menu2019-06-14MODYFIKACJA
33_BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I CO W BUDYNKU PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 99 A W JÓZEFOWIE . Postępowanie prowadzone na Platformie ZAkupowej. Zakładka: PLATFORMA ZAKUPOWA URZEDU MIASTA JÓZEFOWAel. menu2019-06-14MODYFIKACJA
27_ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020. Postępowanie prowadzone na Platformie zakupowej - zakładka "PLATFORMA ZAKUPOWA URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA""el. menu2019-06-14MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>