Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji

Protokół z obrad XXVI sesji

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
227/VIII/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

aktualna

tak

Ogłosozna w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. pod poz. 9423.

228/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2020-08-21 13:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2020-09-28 15:14:37)