Porządek obrad i wyniki głosowania dostępne są pod tym LINKIEM.

Protokół z obrad XVI sesji Rady Miasta.

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
116/VIII/2019

w sprawie wprowadzeia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13.11.2019 r. pod poz. 12919

117/VIII/2019

zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

aktualna nie
118/VIII/2019

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.

aktualna

tak

Ogłosozna w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.11.2019r. pod poz. 12703

119/VIII/2019

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

aktualna nie
120/VIII/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-10-17 15:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2019-12-02 11:00:18)