Porządek obrad wraz z materiałami na sesję znajduje się pod tym linkiem.

Protokół z X sesji Rady Miasta Józefowa

Numer uchwały  Tytuł Status Akt prawa miejscowego
65/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 19.04.2019 r. pod poz. 5388

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-04-10 14:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Wrońska
(2019-04-26 09:50:24)