Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Józefowa