Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania