Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta Józefowa w 2016 r.