Regulamin korzystania ze skweru im. św. Jana Pawła II w Józefowie