Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych